Dlaczego duże firmy przeprowadzają audyt finansowy?

Każde duże przedsiębiorstwo, które osiąga określone ustawą o rachunkowości obroty jest zobligowane do okresowej kontroli stanu faktycznego swoich przychodów, rozchodów oraz zysków poprzez audyt finansowy. Ten obowiązek, wynikający z ustawy jest także przeprowadzany w celu ustalenia czy firma działa prawidłowo.

Czym jest audyt finansowy?

Audyt nazywany także rewizją finansową jest to zbiór wszystkich czynności kontrolnych, które mają na celu sprawdzenie sporządzonego przez wewnętrzne służby księgowe sprawozdania rocznego lub okresowego, a także wszystkich dokumentów, które do niego zostały wykorzystane.

Rewizja finansowa ma na celu sprawdzenie zgodności sporządzanej w firmie dokumentacji oraz sprawozdań z obowiązującą ustawą o rachunkowości, a także ustalenie czy wszystkie rozliczenia prowadzone w firmie są zgodne z założeniami polityki finansowej.

Wynik audytu powinien odzwierciedlać założone kierunki rozwoju firmy oraz ich pokrycie w rzeczywistych przepisach statutu i regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Kto przeprowadza audyty finansowe?

Do przeprowadzania audytów finansowych powołani są biegli rewidenci, których kompetencje potwierdzają stosowne certyfikaty nadawane przez ministerstwo finansów.

Biegli rewidenci opierają się na złożeniach ustawy o rachunkowości oraz działają na rzecz prawidłowego rozliczania firmy i określania kierunków jej rozwoju na przyszłość.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniają na zlecenie biegłych, którzy na czas przeprowadzania audytu posiadają wgląd do wszelkich dokumentów księgowych oraz sprawozdań i rozliczeń wewnętrznych zlecającej firmy.

Jakie firmy są zobligowane do przeprowadzania okresowych audytów?

Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu finansów firmy dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, które prowadzą pełną rachunkowość. Sporządzane audyty mają na celu zbiorczą ocenę stanu faktycznego rozliczeń wewnętrznych oraz odprowadzanych do urzędu skarbowego.

Do firm zobligowanych sporządzaniem audytów finansowych należą duże przedsiębiorstwa przemysłowe, banki, kasy pożyczkowo-kredytowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółki akcyjne i giełdowe oraz wiele innych firm osiągających większe zyski.

Wszystkie te firmy prowadzą czynności audytowe także dla własnego bezpieczeństwa finansowego.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ