W krajach Europy Środkowej organizację opieki zdrowotnej oparto na systemie ubezpieczenia społecznego, w większej lub mniejszej mierze wzorowanym na modelu niemieckim, czyli rozdziale płatnika świadczeń i dostarczyciela świadczeń. Obok Polski w 1999 r. przystąpiły do podobnej reformy Bułgaria i Rumunia, poprzednio Węgry, Czechy, Słowacja, Albania i kraje powstałe po rozpadzie Jugosławii (Chorwacja, Słowenia i Macedonia). W większości z nich wprowadzono składkę w równej mierze obciążającą pracodawców i pracowników. Na Węgrzech, w Bułgarii i w Macedonii wprowadzono dopłaty pacjentów do kosztów leczenia, a powszechnie za leki. Dopuszczono prywatną praktykę lekarzy, zwłaszcza stomatologów. W nikłej mierze powstały dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne oraz prywatne szpitale. Na Węgrzech, w Czechach, w Słowacji i w Rumunii lekarze opieki podstawowej przestali być traktowani jako pracownicy państwowi, a świadczone przez nich usługi oparto na umowach cywilnoprawnych zawieranych z organami ubezpieczenia społecznego, analogicznie jak w systemie niemieckim. Sprywatyzowano apteki.

akcjakredyt.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ