psychoterapia rodzinna

Rodzina to nie tylko kilka osób połączonych więzami krwi. W ujęciu socjologicznym jest to podstawowa grupa społeczna. w której zachodzą rozmaite relacje pomiędzy jej członkami. A jak do tego podchodzi psychologia?

Zachowanie każdego człowieka zdeterminowane jest nie tylko zespołem jego cech psychofizycznych, ale również zależy od wpływu różnych grup społecznych, w których on funkcjonuje. Dlatego dla psychologa zajmującego się indywidualną pomocą związaną z zaburzeniami zachowania, szczególnie ważne jest poznanie szerszego kontekstu stosunków panujących w rodzinie wspieranej osoby. Na tym opierają się założenia terapii systemowej. Aby rozwiązać pojawiające się problemy, nie wystarczy pracować z jedną tylko osobą, trzeba wniknąć w cały skomplikowany system relacji. Na tym właśnie polega psychoterapia rodzinna.

Bardzo dobrze prowadzona jest psychoterapia rodzinna w Warszawie. Warto skorzystać z takiej pomocy w sytuacjach trudności wychowawczych, jakie rodzice mają ze swoimi dziećmi, albo jeżeli zaobserwuje się u dziecka jakieś niepokojące sygnały, że nie radzi sobie ono z problemami szkolnymi, czy w relacjach z rówieśnikami. Źródłem takich kłopotów może być sytuacja w domu, dlatego potrzebny jest terapeuta na pomoc rodzinie jako całości.

Formuła, jaką stosuje psychoterapia rodzinna to określona liczba spotkań psychologa jednocześnie z wszystkimi członkami rodziny; rodzicami, dziećmi, czasem nawet dołączają do tego grona zamieszkujące wspólnie z nimi babcie, lub dziadkowie.

Specyfiką psychoterapii rodzinnej jest to, że psycholog nie tylko rozmawia z uczestniczącymi w spotkaniu osobami, ale również inicjuje on wymianę zdań pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. W ten sposób terapeuta obserwuje jak przebiega komunikacja pomiędzy rodzicami, rodzicami i dziećmi, lub rodzeństwa między sobą. W trakcie spotkań można wypracować wiele prawidłowych sposobów porozumiewania się w rodzinie, co jest podstawą rozwiązywania problemów i konfliktów, oraz służy utrzymaniu spójności i trwałości rodziny.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ