Zawód detektywa należy bez wątpienia do najciekawszych i najbardziej elitarnych, ale również najbardziej wymagających. W Polsce liczba osób, które mogą go legalnie wykonywać, wynosi około 500. Chcesz dołączyć do tego grona? Przeczytaj, co zrobić by zostać profesjonalnym detektywem.

Jakie formalności trzeba spełnić, by zostać detektywem?

Zawód detektywa jest zawodem regulowanym. Aby móc go wykonywać zgodnie z prawem w Polsce, będziemy musieli zdobyć wpis do Ewidencji Działalności Regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencję detektywa.

Zdobycie licencji nie jest proste. W tym celu trzeba zdać trudny egzamin na który powinniśmy zgłosić się do Komendy Głównej Policji. Może to zrobić osoba, która ukończyła 21 lat, posiada wyksztalcenie średnie, jest obywatelem UE, nie była karana i posiada pełną zdolność do czynności prawnej. Koszt egzaminu to obecnie 738 zł. Egzamin złożony jest z dwóch części, pisemnej i ustnej. Po zdaniu egzaminu można założyć własną działalność gospodarczą lub zatrudnić się na etacie w biurze detektywistycznym.

Jakie predyspozycje powinna posiadać osoba, która chce pracować w zawodzie detektywa?

Osoba wybierająca zawód detektywa powinna posiadać odpowiednie predyspozycje i szereg umiejętności z różnych dziedzin. Bardzo ważna jest spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Zawód detektywa często postrzegany jest stereotypowo, na podstawie obrazu, jaki wytworzyły w nas filmy i powieści. Tymczasem w praktyce detektywistycznej znacznie częściej niż udział w strzelaninach występuje mozolna praca za biurkiem i analiza danych. Detektyw musi również charakteryzować się wysokimi kompetencjami interpersonalnymi, umieć słuchać i wyciągać wnioski z rozmów.

Bardzo ważna w zawodzie detektywa jest również wiedza prawnicza. Detektyw musi na bieżąco śledzić zmieniające się regulacje po to, by właściwie doradzać klientowi i działać w granicach obowiązującego prawa. W codziennej pracy detektyw wykorzystuje wiedzę z przeróżnych dziedzin. Biura detektywistyczne takie jak: detektyw.com.pl zatrudniają specjalistów o szerokich kompetencjach.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ